Download citation

Editorial

ESAIM: Proc., 22 (2008) I-3
DOI: https://doi.org/10.1051/proc:072200