Download citation

Foreword

ESAIM: Proc., 18 (2007) I
DOI: https://doi.org/10.1051/proc:071800