Download citation

Foreword

ESAIM: Proc., 23 (2008) I
DOI: https://doi.org/10.1051/proc:082300