Download citation

Foreword

ESAIM: Proc., 15 (2005) I
DOI: https://doi.org/10.1051/proc:2005025