Download citation

On the evolution of trailing vortex sheets

ESAIM: Proc., 7 (1999) 292-303
DOI: https://doi.org/10.1051/proc:1999027